HSP test

Hoogsensitiviteitstest

De HSP test werd ontwikkeld door Elaine Aron en Arthur Aron (1997).
Dit gebeurde aan de hand van kwalitatieve interviews met hoogsensitieve personen.

De uitslag is slechts een indicatie, 

Score en interpretatie:

Als er 14 vragen met JA zijn beantwoord, ben je naar alle waarschijnlijkheid HSP. Als vrijwel alle vragen met JA zijn beantwoord, is dat bijna zeker.

Geen enkele test geeft zekerheid. Het gaat er niet om om iemand in een hokje te plaatsen maar om goed met jezelf om te leren gaan.